czwartek, 2 sierpnia 2018


fot. Michał Parzuchowski / unsplash.com CC0 1.0
Środki na funkcjonowanie systemu szkolnictwa wyższego, w tym m.in. na zapewnienie minimalnego wynagrodzenia w uczelniach publicznych, zostały zabezpieczone przy projektowaniu Ustawy 2.0 - uspokaja Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej obawami, że może zabraknąć środków na podwyżki minimalnego wynagrodzenia dla nauczycieli akademickich MNiSW podkreśla, że Przepisy uchwalonej ustawy zapewniają coroczną obligatoryjną waloryzację środków na naukę i szkolnictwo wyższe, co w konsekwencji już w 2019 r. spowoduje wzrost nakładów w tym obszarze o co najmniej 700 mln zł 
- napisano w komunikacie resortu nauki przesłanym w środę PAP.


MNiSW wyjaśnia jednak, że
uwagi Ministerstwa Finansów zgłoszone podczas konsultacji projektu rozporządzenia w sprawie minimalnego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej sugerują uzupełnienie oceny skutków regulacji, a nie zmiany (obniżenia) zaproponowanej kwoty minimalnego wynagrodzenia zasadniczego profesora.
Ustalenie poziomu minimalnych wynagrodzeń - zauważa resort nauki - jest częścią reformy systemu szkolnictwa wyższego i nauki, a całościowe nakłady finansowe ze środków budżetu państwa na ten cel zostały już przedstawione w ocenie skutków regulacji rządowego projektu ustawy, dlatego w naszej ocenie nie było potrzeby odnoszenia się do nich w ocenie skutków regulacji projektu rozporządzenia.
Wysokość zaproponowanego w projekcie rozporządzenia minimalnego wynagrodzenia dla profesora w uczelni publicznej nie jest zatem w żaden sposób zagrożona
- podkreślono w komunikacie.

MNiSW zwróciło przy tym uwagę, że niezależnie od propozycji ustalenia wynagrodzenia minimalnego oraz obligatoryjnej waloryzacji nakładów w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego, na etapie prac nad projektem budżetu państwa na 2019 r. resort nauki zabiega o dodatkowe środki na podwyżki dla wszystkich pracowników uczelni publicznych.

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl
Zdjęcie we wpisie: fot. Michał Parzuchowski / unsplash.com CC0 1.0Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom