środa, 8 sierpnia 2018


Logo Ministerstwa Spraw ZagranicznychDo 15 października 2018 r. można zgłaszać swoje propozycje na konkurs na najlepszą pracę magisterską, którego organizatorem jest Minister Spraw Zagranicznych. Zgłaszane prace muszą dotyczyć współczesnych stosunków międzynarodowych. 

Zgodnie z regulaminem do konkursu można zgłaszać tylko prace magisterskie, które zostały obronione w roku zgłoszenia tj. 2018 r. Muszą one mieścić się w zakresie podanej poniżej tematyki:
  • priorytety polskiej polityki zagranicznej i ich realizacja w wybranych dziedzinach lub regionach geograficznych;
  • stosunki Rzeczypospolitej Polskiej z wybranym państwem, grupą państw lub regionem;
  • członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej;
  • polityka Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie rozbrojenia i bezpieczeństwa międzynarodowego;
  • polityka Rzeczypospolitej Polskiej na forum organizacji międzynarodowych i regionalnych;
  • polityka Rzeczypospolitej Polskiej wobec środowisk polonijnych;
  • promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, w tym polskiej kultury i nauki;
  • prawa człowieka;
  • współpraca Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie międzynarodowych stosunków ekonomicznych;
  • zagadnienia z zakresu prawa międzynarodowego w odniesieniu do polskiej polityki zagranicznej.
Dla autorów najlepszych prac magisterskich organizatorzy przewidzieli nagrody pieniężne. Laureat I miejsca dodatkowo otrzyma możliwość odbycia stażu w wybranej komórce organizacyjnej MSZ.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom