poniedziałek, 6 sierpnia 2018


fot. Greg Rakozy / unsplash.com CC0 1.0
Do 30 października 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu o Nagrodę Naukową Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej za najlepszą studencką pracę dyplomową z zakresu inżynierii kosmicznej. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

Zgodnie z informacjami organizatorów 
konkurs adresowany jest do osób, które w roku przyznania nagrody ukończyły studia I lub II stopnia w polskich uczelniach wyższych. Zgłaszane prace dyplomowe powinny dotyczyć zagadnień z zakresu szeroko rozumianej inżynierii kosmicznej w aspekcie teoretycznym oraz rozwiązań praktycznych. Konkurs będzie organizowany co roku, a Nagrody Naukowe Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej zostaną przyznane po raz pierwszy w roku 2018 za prace dyplomowe zrealizowane w roku akademickim 2017/2018.
W ramach konkursu nagrody przyznane zostaną w dwóch kategoriach - prace inżynierskie (licencjackie) oraz prace magisterskie. W każdej z kategorii zaplanowano następujące nagrody:
  • nagroda rzeczowa I stopnia o równowartości 5 000 zł wraz z podatkiem dochodowym;
  • nagroda rzeczowa II stopnia o równowartości 4 000 zł wraz z podatkiem dochodowym;
  • nagroda rzeczowa III stopnia o równowartości 3 000 zł wraz z podatkiem dochodowym.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.


Zdjęcie we wpisie: fot. Greg Rakozy unsplash.com CC0 1.0Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom