piątek, 10 sierpnia 2018


Herb miasta Szczecin
Do 31 października 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu o nagrodę Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę doktorską oraz pracę magisterską w dziedzinie nauk humanistycznych. Do konkursu mogą być zgłaszane prace doktorskie oraz magisterskie z zakresu nauk humanistycznych obronione we wszystkich uczelniach Szczecina. 

Zgodnie z informacjami organizatorów celami konkursu są:
  • zwiększenie zainteresowania studentów i młodych naukowców problematyką związaną z Miastem Szczecin;
  • tworzenie warunków umożliwiających młodym, kreatywnym ludziom włączenie się w proces twórczego i innowacyjnego kształtowania polityki rozwoju Miasta oraz
  • dyskusji na temat przyszłości Szczecina;
  • promocja nowatorskich rozwiązań projektowych i organizacyjnych w sferze rozwoju i promocji Miasta;
  • zwiększenie zainteresowania mieszkańców skutecznymi działaniami na rzecz ożywienia gospodarczego, kulturalnego, naukowego i społecznego.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępy jest na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom