piątek, 17 sierpnia 2018


Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki - logo
Do 31 października 2018 r. można składać wnioski w ramach tzw. konkursu głównego, którego organizatorem jest Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki. Zgodnie z regulaminem konkursu składane wnioski muszą dotyczyć projektów, których budżet wynosi od do 80 000 euro.

Zgodnie z informacjami PNFN wspiera przedsięwzięcia w dziedzinie:
 • nauk humanistycznych, 
 • kulturoznawstwa, 
 • prawa, 
 • nauk społecznych i ekonomicznych. 
Wnioski mogą być składane przez:
 • szkoły wyższe, 
 • pozauczelniane jednostki naukowe,
 • inne instytucje naukowe w Polsce i w Niemczech. 
Zgłaszane projekty muszą byċ realizowane w ramach współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi partnerami. Wyjątki są możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach. Udział procentowy pozytywnych decyzji w konkursach Fundacji wynosi na ogół 20 do 30%.

Dla wniosków o dofinansowanie badań naukowych PNFN wyznaczyła cztery priorytety tematyczne:
 • Transfer kultury i wiedzy.
 • Procesy europeizacji.
 • Zmiana norm i wartości.
 • Wielojęzyczność.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom