piątek, 3 sierpnia 2018


https://www.granty-na-badania.com/2018/08/prawie-12-mln-zotych-od-fnp-dla-modych.html
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła ostatnie konkursy w programach HOMING i POWROTY. Dzięki środkom przyznanym przez FNP piętnaścioro młodych badaczy będzie realizować w Polsce innowacyjne projekty B+R poświęcone m.in. modelowaniu matematycznemu zjawisk atmosferycznych, ograniczaniu emisji toksycznych i rakotwórczych substancji z gazów spalinowych czy też walce z otyłością.

Niemal 9 mln złotych Fundacja przyznała na realizację 11 projektów w programie HOMING. Do piątego konkursu w tym programie zgłosiło się 54 kandydatów. Laureaci konkursu – młodzi doktorzy przyjeżdżający do Polski z zagranicy – będą realizować swoje projekty o charakterze staży podoktorskich we współpracy z 25 zagranicznymi i 6 krajowymi partnerami naukowymi, a także z dwoma polskimi partnerami gospodarczymi. Środki pozwolą na sfinansowanie 14 miejsc pracy dla naukowców zatrudnionych w projektach oraz 21 stypendiów dla młodych naukowców – studentów i doktorantów zaangażowanych w realizację prac badawczych.

Grafika z wynikami konkursu Homing - materiały FNP

W ramach programu HOMING prawie 900 tys. zł na badania z zakresu psychologii zdrowia otrzymała dr Dominika Kwasnicka z Curtin University w Australii.
W Polsce ponad połowa populacji zmaga się z nadwagą i otyłością, a ten odsetek sukcesywnie wzrasta. Nadmierna masa ciała jest poważnym problem zdrowotnym i ekonomicznym, który przynosi istotne, negatywne konsekwencje społeczne i gospodarcze. Celem mojego projektu jest utworzenie, przetestowanie i rozpowszechnienie internetowego programu prozdrowotnego, który przy wykorzystaniu teorii psychologii zdrowia i badań dostarczy skutecznych narzędzi multimedialnych wspierających redukcję nadwagi i otyłości
– mówi dr Kwasnicka. Projekt będzie prowadzony we wrocławskim oddziale SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego. 

W piątym konkursie w programie HOMING granty otrzymali ponadto: dr Flurin Babst, dr Jędrzej Kaniewski, dr Jan Kołodyński, dr Anna Malik, dr inż. Daniel Prochowicz, dr Krzysztof Szade, dr inż. Paweł Szumniak, dr inż. Krzysztof Świtkowski, dr Henryk Turski oraz dr inż. Dominika Ziółkowska.

Infografika z podsumowaniem konkursu Homing - materiały FNP

Z kolei do ostatniego konkursu w programie POWROTY zgłosiło się 35 kandydatów. Spośród nich Fundacja wyłoniła czterech laureatów, przyznając im dofinansowanie w wysokości ponad 3 mln złotych. Te środki pozwolą nagrodzonym badaczom na powrót do pracy naukowej po przerwie związanej z rodzicielstwem i pracą poza obszarem nauki. Swoje projekty laureaci konkursu będą realizować we współpracy z pięcioma zagranicznymi i dwoma polskimi partnerami naukowymi a także z dwoma polskimi partnerami gospodarczymi. Środki pozyskane od FNP pozwolą też na sfinansowanie stypendiów dla dziecięciu młodych naukowców: studentów i doktorantów.

Grafika z wynikami konkursu Powroty - materiały FNP

Laureatką ostatniego konkursu w programie POWROTY została między innymi dr inż. Katarzyna Adamska z Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu. Badaczka w ramach grantu w wysokości niemal 800 tys. zł będzie szukać sposobów na zmniejszenie emisji toksycznych i rakotwórczych substancji z gazów spalinowych.
Zanieczyszczenie powietrza cząstkami smogu jest obecnie jednym z największych problemów krajów rozwiniętych i stanowi duże zagrożenie dla zdrowia. Sadza obecna w atmosferze sprzyja również korozji metalu, zanieczyszczeniu wody i gleby oraz zmniejsza produktywność w rolnictwie. Stężenia szkodliwych związków organicznych oraz zanieczyszczenie smogiem w Polsce są wyższe niż w jakimkolwiek innym kraju UE. Mój projekt skupia się głównie na ograniczeniu emisji cząstek stałych z silników benzynowych, które są znacznie słabiej poznane i trudniejsze do spalania niż cząstki z silników diesla
– mówi dr inż. Katarzyna Adamska. 

Granty w programie POWROTY zostały przyznane jeszcze trzem osobom: drowi Sylwestrowi Arabasowi, dr inż. Pauli Ratajczak i dr Annie Szlachcic.

Grafika z podsumowaniem konkursu Powroty - materiały FNP

Finansowanie projektów w obu programach zostało przyznane na dwa lata. Laureaci konkursów zostali wyłonieni w wyniku trzyetapowej oceny merytorycznej przeprowadzonej przez recenzentów zagranicznych i ekspertów zasiadających w panelach: naukowo-gospodarczym i interdyscyplinarnym.

Informacja prasowaPrint Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom