czwartek, 16 sierpnia 2018


Logo Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej
Do 16 września 2018 r. trwa nabór zgłoszeń do programu stażowego dla studentów w Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Stypendium trwa trzy lub sześć następujących po sobie miesięcy kalendarzowych.

Zgodnie z informacjami organizatorów  program stażowy Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej ma na celu podniesienie kompetencji zawodowych oraz podniesienia poziomu znajomości kultury, gospodarki, społeczeństwa  oraz języka polskiego, nabycia praktycznych umiejętności z zakresu:
  • zarządzania projektami zewnętrznymi;
  • zarządzania projektami własnymi. 
Osobami uprawnionymi do ubiegania się o przyjęcie na staż oraz o stypendium fundowane  w ramach programu stażowego dla niemieckich studentów w Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej są osoby
  • zamieszkałe na terenie Polski lub Niemiec;
  • posiadająca obywatelstwo polskie lub niemieckie;
  • będący studentem / studentką studiów stacjonarnych różnych kierunków studiów, w szczególności dziennikarstwa, stosunków międzynarodowych, kulturoznawstwa i kierunków pokrewnych, studiów językowych, polonoznawstwa
  • której pierwszym językiem jest język niemiecki, z doskonałą znajomością języka polskiego; lub której pierwszym językiem jest język polski, z doskonałą znajomością języka niemieckiego
  • zainteresowana stosunkami polsko-niemieckimi, gospodarką, polityką, kulturą kraju sąsiada.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom