środa, 29 sierpnia 2018


https://www.granty-na-badania.com/2018/08/siedlce-stypendia-artystyczne.html
Do 1 października 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury, zamieszkałe na terenie Siedlec. Stypendia będą przyznane na I półrocze 2019 r.

Wniosek o stypendium powinien zawierać:
  • dane osobowe wnioskującego,
  • informacje o dorobku twórczym, artystycznym, popularyzatorskim, konserwatorskim, naukowym lub innym,
  • program stypendium - plan pracy w okresie pobierania stypendium, forma oraz termin zakończenia pracy,
  • informacje o programie stypendium – temat, szczegółowy opis, harmonogram prac,
  • preliminarz, cele, deklarację ewentualnych współorganizatorów, formę oraz termin zakończenia stypendium.
Strona internetowa konkursu na stypendia artystyczne w Siedlcach

Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom