wtorek, 28 sierpnia 2018


Herb miasta Szczecin

Od 1 października 2018 r. do 10 października 2018 r. będzie trwał nabór wniosków na stypendia dla studentów w ramach programu stypendialnego Prezydenta Miasta Szczecin – najlepszych absolwentów liceów i techników. Maksymalna wysokość stypendium dla studenta wynosi 6 000 zł brutto.

Stypendium może zostać przyznane studentowi - absolwentowi liceum i technikum, posiadającemu świadectwo dojrzałości uzyskane w roku, w którym prowadzony jest nabór wniosków na stypendia, spełniającemu łącznie trzy warunki:
  • posiada wysokie osiągnięcia w nauce,
  • został przyjęty na uczelnię publiczną w Szczecinie na studia pierwszego stopnia lub na jednolite studia magisterskie, niezależnie od formy studiów, w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
  • zobowiązał się do kontynuowania nauki na uczelni publicznej w Szczecinie przez dwa lata na studiach pierwszego stopnia lub na jednolitych studiach magisterskich, niezależnie od formy studiów, w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom