poniedziałek, 6 sierpnia 2018


Wałbrzych logo
Do 31 sierpnia 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na stypendium twórcze dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami w Wałbrzychu. Wysokość stypendium wynosi 4 000 zł brutto.

Zgodnie z informacjami organizatorów stypendia mają na celu:
  • stworzenie możliwości doskonalenia warsztatu twórczego lub wykonawczego, którego rezultatem będzie osiągnięcie postawionego sobie celu artystycznego;
  • pogłębienie wiedzy dotyczącej kultury, jak też sposobów jej upowszechniania.

Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom