wtorek, 21 sierpnia 2018


Herb gminy Kłodzko
Do 15 września 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendium im. Grzegorza Ciechowskiego. Wnioski do konkursu mogą składać m.in. studenci, którzy są mieszkańcami gminy Kłodzko. Stypendium może być przyznane za wyniki w nauce oraz wybitne osiągnięcia.

Maksymalna kwota stypendium wynosi 3 000 zł. Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy. Stypendystami mogą być osoby, których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 45% minimalnego wynagrodzenia brutto (w 2018 r. kwota 945 zł).
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom