piątek, 24 sierpnia 2018


Three Minute Thesis®
Od 17 września 2018 r. do 28 października 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu Three Minute Thesis®. Przedmiotem Konkursu 3MT® jest wyłonienie najlepszej trzyminutowej prezentacji ustnej na temat prowadzonej w ramach doktoratu pracy naukowej i jej znaczenia dla społeczeństwa, wygłoszonej przed publicznością i Jury w trakcie trwania Konkursu 3MT®.

Zgodnie z informacjami organizatorów konkurs adresowany jest do doktorantów z dowolnej dziedziny nauki.

W bieżącej edycji konkurs odbędzie się w Łodzi i jest skierowany do doktorantów z łódzkich uczelni. 

Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom