piątek, 31 sierpnia 2018


Logo Funduszy Europejskich
Od 30 września 2018 r. do 5 grudnia 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce Działanie 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw Typ projektów Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego. Budżet konkursu wynosi 6 mln euro.

W ramach konkursu podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach konkursu są  mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa oraz powiązania kooperacyjne.

Uzyskane finansowanie może być przeznaczone na:
  • inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę służącą prowadzeniu prac B+R i tworzeniu innowacyjnych produktów i usług;
  • stworzenie lub rozwój w przedsiębiorstwach działów B+R, laboratoriów lub centrów badawczo-rozwojowych.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF

SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom