czwartek, 30 sierpnia 2018


Herb województwa wielkopolskiego
Do 20 października 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia socjalne marszałka województwa wielkopolskiego dla studentów. Konkurs adresowany jest do studentów I i II stopnia i jednolitych magisterskich uczelni publicznych zameldowanych na stałe na terenie województwa wielkopolskiego.

O stypendia mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące wymogi:
  • studiują w trybie dziennym,
  • uzyskały za poprzedni rok nauki średnią ocen od 4,01,
  • znajdują się w trudnej sytuacji materialnej – średni miesięczny dochód netto uzyskany na jednego członka rodziny osoby wnioskującej o stypendium za poprzedni rok kalendarzowy nie może przekroczyć 650 zł netto,
  • zameldowane są na terenie województwa wielkopolskiego,
  • w roku ubiegania się o stypendium nie ukończyły 28 roku życia,
  • złożą pełną dokumentację w Starostwach Powiatowych lub w Urzędach Miast na prawach powiatu właściwych ze względu na miejsce stałego zameldowania
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stroni internetowej organizatora.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom