czwartek, 2 sierpnia 2018


fot. Sergey Zolkin / unsplash.com CC0 1.0
Trzydniowe, bezpłatne szkolenie dotyczące transferu wiedzy do świata gospodarki i polityki oraz kontaktu z mediami odbędzie się we wrześniu w Berlinie. Do 10 sierpnia 2018 r.  można zgłosić chęć udziału; możliwe jest też uzyskanie grantu na wyjazd.

Celem szkolenia "Impact School 2018: Science Transfer in the 21st century" jest przekazanie naukowcom narzędzi umożliwiających transfer ich wiedzy eksperckiej do gospodarki i polityki oraz zrozumiałe komunikowanie wyników ich badań naukowych szerszej publiczności.

Organizatorami imprezy są Impact Distillery (mStats DS GmbH), Alexander von Humboldt Institute for Internet and Society, German Institute for Economic Research (DIW) i ZBW – Leibniz Information Centre for Economics. Szkolenie odbędzie się 17-19 września w Berlinie. Możliwe jest też uzyskanie grantu na wyjazd w wysokości 200 euro.

Organizatorzy szkolenia zwracają uwagę, że umiejętności z zakresu transferu wiedzy rzadko nauczane są na uniwersytetach. Dlatego szkolenie ma na celu przekazanie badaczom narzędzi, które umożliwią "zmaksymalizowanie wpływu ich badań poza środowisko naukowe." Składać się będzie zarówno z części teoretycznej, jak i praktycznej oraz dyskusji.

Szkolenie adresowane jest do naukowców wszystkich specjalności (również studentów). Będzie prowadzone w języku angielskim

Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia znajdują się na stronie: https://www.leibniz-science20.de/impactschool/ Termin zgłoszeń mija 10 sierpnia.

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl
Zdjęcie we wpisie: fot. Sergey Zolkin / unsplash.com CC0 1.0Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom