piątek, 7 września 2018


Zdjęcie we wpisie: fot. bruce mars / unsplash.com CC0 1.0
Do 14 października 2018 r. trwa nabór prac w ramach 28. Ogólnopolskiego Przeglądu Malarstwa Młodych. W konkursie mogą uczestniczyć absolwenci krajowych wyższych uczelni plastycznych, którzy uzyskali dyplom w 2018 lub 2017 roku i dotychczas nie brali w nim udziału.

We wskazanym powyżej terminie należy dostarczyć do organizatora kartę zgłoszenia oraz fotografie 3 prac wykonanych w dowolnej technice malarskiej wraz z ich szczegółowym opisem - technika, wymiary, rok powstania. Co najmniej jedna praca powinna być wykonana już po ukończeniu uczelni przez autora.

W ramach konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:
Nagrody regulaminowe:

  • I. Grand Prix
  • II. Nagroda
  • III. Nagroda Galerii Sztuki - „Srebrna Ostroga” („Srebrna Ostroga” to nagroda specjalna organizatorów przyznawana za odwagę, bezkompromisowość, nowatorstwo bądź dowcip wypowiedzi twórczej
  • IV. Wyróżnienie Honorowe Dyrektora Galerii Sztuki w LegnicyNagrody specjalne przyznawane przez fundatorów:

  • Nagroda Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu w postaci wystawy indywidualnej
  • Nagroda Miesięcznika Artystycznego „Format” publikacja poświęcona laureatowi
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.


Zdjęcie we wpisie: fot. bruce mars / unsplash.com CC0 1.0


Print Friendly and PDF

SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom