piątek, 21 września 2018


Herb miasta Białystok
Do 31 października 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia artystyczne prezydenta miasta Białystok. O stypendia mogą ubiegać się osoby profesjonalnie zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami. O stypendia mogą starać się osoby pełnoletnie, które mieszkają na terenie miasta Białystok.

Zgodnie z informacjami organizatorów wniosek należy sporządzić przy zachowaniu należytej staranności. Tematyka i zakres powinny być starannie przemyślane i czytelnie przedstawione. Planując zakres i harmonogram programu stypendium należy uwzględnić, iż projekt powinien być zrealizowany, a jego efekt – publicznie zaprezentowany, najpóźniej do 31 grudnia 2019 r.
Print Friendly and PDF

SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom