środa, 19 września 2018


fot. Fab Lentz / unsplash.com CC0 1.0
Do 31 października 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach wymiany bilateralnej naukowców pomiędzy Polską a Włochami w ramach programu Canaletto. Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez partnerów z Polski i z Włoch.

Jak informuje Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej:
Środki na projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań. Finansowanie prowadzonych badań musi być zagwarantowane z innych źródeł.
W ramach konkursu rozpatrywane będą tylko projekty złożone łącznie w Polsce i we Włoszech. Nabór wniosków jest otwarty wyłącznie dla następujących obszarów tematycznych:
  • mtematyka, fizyka, chemia,
  • kosmos,
  • rolnictwo, żywność i zrównoważone środowisko,
  • nanotechnologia i zaawansowane materiały,
  • technologie informacyjne i komunikacyjne, w tym stosowane w obszarze dziedzictwa kulturowego,
  • medycyna i zdrowie.
Projekty składane w ramach naboru mogą być realizowane przez okres maksymalnie 24 miesięcy, począwszy od 1 stycznia 2019 r. Data zakończenia realizacji projektów nie może być późniejsza niż 31 grudnia 2020 r. Maksymalna wysokość finansowania projektu z budżetu NAWA wynosi 20 000 zł.Zdjęcie we wpisie: fot. Fab Lentz / unsplash.com CC0 1.0


Print Friendly and PDF

SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom