środa, 19 września 2018


Logo European Research Council
Do 8 listopada 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu ERC Synergy Grant, którego organizatorem jest European Research Council. W ramach konkursu wsparcie na przełomowe badania mogą otrzymać niewielkie zespoły badawcze. Budżet konkursu wynosi 400 mln euro. W jego ramach planowane jest finansowanie 48 projektów

Poniżej zamieszczone zostały szczegółowe informacje dotyczące wniosków składanych w ramach ERC Synergy Grant.
Czas trwania: Zgłaszany projekt może trwać do 6 lat.
Budżet: Na cały czas trwania projektu można uzyskać maksymalnie 10 mln euro (w niektórych przypadkach projekt może uzyskać dodatkowe 4 mln euro).
Wnioskodawca: Wnioski mogą składać zespoły składające się z od 2 do 4 naukowców (Principal Investigators).Do 17 października 2018 r. European Research Council prowadzi także nabór wniosków w ramach konkursu ERC Starting Grant. Konkurs adresowany jest do wybitnych młodych naukowców, którzy znajdują się na początkowym etapie kariery naukowej i pracują nad stworzeniem własnego zespołu badawczego. Budżet konkursu wynosi 580 mln euro. W jego ramach planowane jest finansowanie 390 projektów

Print Friendly and PDF

SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom