wtorek, 4 września 2018Od 1 października 2018 r. do 15 października 2018 r. trwa nabór wniosków na stypendia burmistrza gminy Mikołów dla studentów. Konkurs adresowany jest do studentów zamieszkałych na terenie gminy Mikołów, którzy nie ukończyli 26. roku życia. Stypendium przyznawane jest na 9 miesięcy z maksymalną wysokością 250 zł miesięcznie.

Stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce może zostać udzielone studentowi, który:
  • uzyskał średnią ocen co najmniej 4,70;
  • udokumentował dodatkowe osiągnięcia w konkursach, olimpiadach lub działalności społecznej (np. wolontariat).
Stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce może zostać udzielone studentowi, który nie spełnia przedstawionego powyżej warunku średniej ocen, o ile:
  • uzyskał tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiego konkursu wiedzy;
  • zdobył nagrodę w międzynarodowym bądź ogólnopolskim konkursie na pracę naukową;
  • jest autorem źródłowej publikacji naukowej (która opisuje badania własne autora lub bezpośrednio mu podlegającego zespołu naukowego);


Zdjęcie we wpisie: fot. Fabian Blank / unsplash.com CC0 1.0


Print Friendly and PDF


SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom