piątek, 14 września 2018


Herb Łowicza
Od 1 października 2018 r. do 15 października 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na stypendia dla studentów z Gminy Łowicz. W ramach konkursu przyznanych zostanie siedem dziesięciomiesięcznych stypendiów w wysokości 480 zł miesięcznie każde.

Zgodnie z informacjami organizatorów o stypendium może ubiegać się osoba, która łącznie spełnia następujące kryteria:
  • jest studentem stopnia I lub II albo jednolitych studiów magisterskich w systemie studiów stacjonarnych,
  • posiada średnią ocen ze wszystkich zaliczeń i egzaminów w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, w którym stypendium ma być przyznane nie niższą niż 4.00,
  • nie powtarzała roku,
  • nie przebywa na urlopie, za zastrzeżeniem urlopów naukowych i w ramach stypendiów zagranicznych,
  • stale zamieszkuje na terenie Gminy Łowicz.
W ramach konkursu stypendia będą przyznane:
  • 2 osobom kształcącym się na uczelniach medycznych;
  • 2 osobom kształcącym się na uczelniach technicznych;
  • 2 osobom kształcącym się na pozostałych uczelniach;
  • 1 osobie kształcącej się na uczelni artystycznej.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF

SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom