czwartek, 27 września 2018


fot. Kris Atomic / unsplash.com CC0 1.0
Do 25 października 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach międzynarodowego konkursu im. Profesora Jana Zachwatowicza na najlepsze prace magisterskie studentów podejmujące problematykę ochrony dziedzictwa kulturowego. Konkurs adresowany jest do studentów wyższych szkół architektonicznych, artystycznych i konserwatorskich.

Zgodnie z informacjami organizatorów tematyka prac konkursowych obejmuje prace projektowe, badawcze i studialne w zakresie:
  • ochrony i konserwacji historycznych obiektów architektonicznych, ich elementów lub detali architektonicznych,
  • ochrony i rewaloryzacji historycznych struktur urbanistycznych i ruralistycznych,
  • rewaloryzacji i modernizacji obiektów i zespołów zabytkowych,
  • ochrony środowiska i krajobrazu kulturowego,
  • ochrony zabytkowych parków i ogrodów. 
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora


Zdjęcie we wpisie: fot. Kris Atomic unsplash.com CC0 1.0


Print Friendly and PDF

SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom