poniedziałek, 24 września 2018


Krajowa Rada Spółdzielczości

Do 15 maja 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na najlepszą pracę badawczą poświęconą ruchowi spółdzielczemu. Celem konkursu jest odbudowa pozycji spółdzielczości w społeczeństwie, promocja ruchu spółdzielczego w Polsce oraz zwiększenie zainteresowania środowisk naukowych i akademickich badaniami nad spółdzielczością. 

Nagrody w ramach konkursu przyznawane są w trzech kategoriach:
  • za pracę badawczą, prowadzoną w ramach projektów badawczych, programów naukowych itp.
  • za pracę doktorską lub habilitacyjną
  • za pracę magisterską, licencjacką, inżynierską lub dyplomową.
Zgodnie z informacjami organizatorów praca zgłoszona do konkursu powinna być wykonana/zakończona (obroniona lub wydana) w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed tą datą.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.


Print Friendly and PDF

SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom