poniedziałek, 10 września 2018


Stowarzyszenie Polskich Skarbników Korporacyjnych - logo
Do 31 października 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach V edycji konkursu Stowarzyszenia Polskich Skarbników Korporacyjnych na pracę magisterską i licencjacką z zakresu skarbowości korporacyjnej. Autor najlepszej pracy otrzyma nagrodę finansową w wysokości 14 000 zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów:
  • Konkurs skierowany jest do autorów prac magisterskich i licencjackich poświęconych zagadnieniom skarbowości korporacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania płynnością i ryzykiem finansowym.
  • Autorzy muszą posiadać status absolwenta lub studenta szkoły wyższej lub innej placówki naukowej.
  • Do Konkursu zgłaszać można prace obronione w latach 2013 – 2018.
W ramach konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:

  • nagroda główna - 7 000 zł;
  • II. miejsce - 4 000 zł;
  • III miejsce - 3 000 zł.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie.Print Friendly and PDFr />
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom