czwartek, 13 września 2018


fot. Aaron Burden / unsplash.com CC0 1.0
Na początku 2019 r. zostanie uruchomiony Jednolity System Antyplagiatowy (JSA) - przypomniało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. System będzie bezpłatnie dostępny zarówno dla uczelni publicznych, jak i niepublicznych.

Jednolity System Antyplagiatowy powstaje w Ośrodku Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytucie Badawczym (OPI-PIB). JSA będzie wykorzystywał dane zawarte w repozytorium pisemnych prac dyplomowych oraz bazie dokumentów w postępowaniach awansowych.

Według ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce każda praca dyplomowa i rozprawa doktorska, która jest pracą pisemną, będzie musiała być przed obroną sprawdzona w JSA.

Ministerstwo informuje, że od 25 września do 21 listopada w sześciu większych miastach Polski zostaną przeprowadzone szkolenia z zakresu obsługi JSA. Udział w nich będą mogli wziąć promotorzy, pracownicy wspierających promotorów w zakresie przesyłania prac do weryfikacji, jak również administratorzy, którzy będą obsługiwali JSA po stronie uczelni.

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl (PAP)
Zdjęcie we wpisie: fot. Aaron Burden / unsplash.com CC0 1.0

Print Friendly and PDF


SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom