poniedziałek, 17 września 2018


Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Na stronie internetowej MNiSW wiceminister Sebastian Skuza, odpowiedzialny za projekt rozporządzenia, podsumował proponowane zmiany w następujący sposób:
Uczelnie będą otrzymywały pieniądze w formie subwencji, a nie dotacji. To ogromna różnica, nie tylko znaczeniowa. Konstytucja dla Nauki łączy funkcjonujące dotąd dwa oddzielne systemy finansowania – nauki i szkolnictwa wyższego. Do tej pory środki dystrybuowane były do szkół wyższych za pomocą wielu rozdrobnionych strumieni. Pieniądze te były znaczone, czyli mogły być wydatkowane zgodnie z ściśle określonym wcześniej celem. Teraz to się zmieni. Publiczne uczelnie akademickie będą otrzymywały jeden strumień finansowy i będą miały pełną wolność w decydowaniu, jaką część środków przeznaczyć na przykład na rozwój potencjału badawczego, a jaką na kształcenie kadr. Większa swoboda wiąże się również z większą odpowiedzialnością – władze uczelni będą rozliczane z efektów swoich działań.
Konsultacje dokumentu będą trwały do 15 października 2018 r.


Print Friendly and PDF

SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom