poniedziałek, 3 września 2018


fot. Jonas Jacobsson / unsplash.com CC0 1.0
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformowało, że na przełomie września i października 2018 r. uruchomiony zostanie nabór wniosków w ramach programu Wsparcie Czasopism Naukowych. MNiSW zwraca uwagę, że nabór wniosków odbędzie się w systemie ZSUN/OSF,  ale składania wniosków nastąpi automatyczne pobranie części najważniejszych danych wniosku z systemu POL-index.

MNiSW informuje w komunikacie na swojej stronie internetowej, że wzór wniosku będzie wymagał m.in.:
  • podania "imion i nazwisk autorów wszystkich artykułów naukowych opublikowanych w czasopiśmie w okresie dwóch lat kalendarzowych poprzedzających rok ogłoszenia konkursu w ramach programu wraz z tytułami tych artykułów", ze wskazaniem afiliacji i języka artykułu;
  • załączenia"„czasopism lub kopii czasopism, w formie dokumentów elektronicznych zapisanych w formacie PDF, o objętości nieprzekraczającej 100 MB, zawierających każdy numer czasopisma wydany w okresie dwóch lat kalendarzowych poprzedzających rok ogłoszenia konkursu w ramach programu". 
Szczególnie ważny jest fakt, że - zgodnie z informacjami MNiSW:
Podczas przygotowywania wniosku w systemie ZSUN/OSF system będzie automatycznie pobierał wymienione wyżej dane z systemu POL-index, wykorzystując podany przez redaktora wniosku poprawny numer ISSN czasopisma.
Co ważne, system ZSUN/OSF nie będzie umożliwiał poprawienia lub uzupełnienia danych pobranych z systemu POL-index – dane we wniosku będą miały dokładnie taką treść, jak dane w systemie POL-index.
Szczegółowe informacje o planowanym naborze wniosków w ramach programu Wsparcie Czasopism naukowych można znaleźć na stronie internetowej MNiSW.

Zdjęcie we wpisie: fot. Jonas Jacobssonunsplash.com CC0 1.0

Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom