czwartek, 6 września 2018


https://www.granty-na-badania.com/2018/05/mnisw-nowe-dziaania-skarbowek-ws.html
W związku z wejście w życie w dniu 1 października 2018 r. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, moc straci ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Na jej podstawie prowadzonych jest wiele naborów wniosków w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Na stronie internetowej MNiSW zamieszczony został więc wykaz informacji o terminach naborów wniosków do strumieni finansowania nauki, ogłoszonych na podstawie ustawy z 2010 r.

Poniżej szczegółowe informacje o ewentualnych zmianach terminów:
 • Wniosek o przyznanie dotacji na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe i zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich – zgodnie z dotychczasowymi przepisami wniosek był składany w terminie od 1 do 31 października. W nowej ustawie nie przewiduje się wymogu składania wniosku o przyznanie ww. środków – jej wejście w życie z dniem 1 października 2018 r. spowoduje, że nabór wniosków o przyznanie ww. środków nie zostanie uruchomiony;
 • Wniosek o przyznanie dotacji na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego – wnioski złożone do 15 września 2018 r. będą rozpatrywane;
 • Wniosek o przyznanie dotacji na zapewnienie dostępu do informacji naukowej – postępowania wszczęte wnioskami złożonymi do 15 września 2018 r. i nierozpatrzonymi do dnia 31 grudnia 2018 r. zostaną umorzone;
 • Wniosek o przyznanie dotacji na restrukturyzację – wnioski złożone do 30 września 2018 r. będą rozpatrywane na podstawie przepisów dotychczasowych do dnia 31 grudnia 2018 r. Postępowania niezakończone do dnia 31 grudnia 2018 r. zostaną umorzone;
 • Wniosek o przyznanie dotacji na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego z zakresu infrastruktury informatycznej nauki – wnioski złożone do 15 września 2018 r. będą rozpatrywane;
 • Wniosek o przyznanie dotacji na utrzymanie potencjału badawczego z tytułu zdarzenia losowego – wnioski złożone do 30 września 2018 r. będą rozpatrywane na podstawie przepisów dotychczasowych. Postępowania niezakończone do dnia 31 grudnia 2018 r. zostaną umorzone;
 • Wniosek o zwiększenie dotacji na utrzymanie potencjału badawczego – do dnia 31 grudnia 2018 r. wnioski będą rozpatrywane na podstawie przepisów dotychczasowych. Postępowania niezakończone do dnia 31 grudnia 2018 r. zostaną umorzone, dlatego też – z uwagi na konieczność zaopiniowania wniosku przez zespół specjalistyczny - wniosek powinien zostać złożony odpowiednio wcześniej;
 • Wniosek o przyznanie środków na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego – wnioski złożone do 30 września 2018 r. będą rozpatrywane na podstawie przepisów dotychczasowych;
 • Wniosek "Granty na granty: promocja jakości II" - wnioski złożone do 30 września 2018 r. będą rozpatrywane na podstawie przepisów dotychczasowych;
 • Wniosek o finansowanie działalności upowszechniającej naukę – wnioski złożone do 30 września 2018 r. będą rozpatrywane na podstawie przepisów dotychczasowych. Postępowania w sprawie wniosków złożonych po 30 września 2018 r. zostaną umorzone;
 • Wnioski o finansowanie projektu w ramach programu "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" – rozpatrywane na zasadach dotychczasowych;
 • Wnioski na inwestycję budowlaną lub inwestycję budowlaną dotyczącą strategicznej infrastruktury badawczej - złożone do 31 sierpnia 2018 r. rozpatrywane będą na zasadach dotychczasowych do 31 grudnia 2018 r. Do niezakończonych postępowań stosuje się przepisy nowej ustawy;
 • Wnioski na zakup, wytworzenie lub rozbudowę aparatury naukowo – badawczej stanowiącej dużą lub strategiczną infrastrukturę badawczą - złożone do 31 sierpnia 2018 r. rozpatrywane będą na zasadach dotychczasowych do 31 grudnia 2018 r. Do niezakończonych postępowań stosuje się przepisy nowej ustawy;
 • Wnioski na rozbudowę infrastruktury informatycznej nauki stanowiącej dużą lub strategiczną infrastrukturę badawczą - złożone do 31 sierpnia 2018 r. rozpatrywane będą na zasadach dotychczasowych do 31 grudnia 2018 r. Do niezakończonych postępowań stosuje się przepisy nowej ustawy;
 • Wniosek do konkursu w ramach programu pod nazwą "DIALOG" - wnioski złożone do 30 września 2018 r. będą rozpatrywane na podstawie przepisów dotychczasowych.
Zdjęcie we wpisie: fot. Freddie Collinsunsplash.com CC0 1.0
Print Friendly and PDF

SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom