poniedziałek, 17 września 2018


Polskie Górnictwo i Gazownictwo Nafotwe - logoDo 31 października 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach IV edycji konkursu Młodzi Innowacyjni dla PGNiG. Konkurs przeznaczony jest dla studentów, doktorantów oraz młodych naukowców i ma na celu wyszukanie innowacyjnych projektów i pomysłów z obszarów działalności Grupy Kapitałowej PGNiG.. Pula nagród indywidualnych w konkursie wynosi 30 000 zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów warunkiem przystąpienia do konkursu jest nadesłanie opisu Projektu z obszaru działalności Grupy Kapitałowej PGNiG w szczególności:
 • Technologie wodorowe; wodór i gazownictwo
 • Propozycje aplikacji na smartfon dla gazownictwa/odbiorców gazu
 • Big Data – zastosowania, możliwości
 • Pozyskiwanie metanu z węgla (CBM)
 • Robotyka i sztuczna inteligencja
 • Media społecznościowe – możliwości dla sektora
 • Nowe zastosowanie paliw gazowych
 • Innowacyjne metody współpracy z klientem
 • Technologie poprawiające skuteczność cementowania odwiertów
 • Wiercenia kierunkowe:  wyzwania technologiczne
oraz w innych obszarach działalności GK PGNiG, a także w zakresie popularyzacji marki PGNiG..

Dla uczestników konkursu przygotowano następujące nagrody:
 • za zajęcie I miejsca nagroda finansowa w wysokości 15 000 zł;
 • za zajęcie II miejsca nagroda finansowa w wysokości 10 000 zł;
 • za zajęcie III miejsca nagroda finansowa w wysokości 5 000 zł.
Laureat pierwszej nagrody otrzyma od Organizatora propozycję realizacji swojego Projektu. Po uzgodnieniu szczegółu realizacji Projektu (zakres, harmonogram, koszty, przeniesienie majątkowych praw autorskich itp.), za zgodą laureata Organizator zawrze z pracodawcą lub uczelnią właściwą jako
miejsce pracy lub studiów Uczestnika, umowę na wykonanie Projektu na kwotę nie przekraczająca 100 000 zł wynikającą z uzgodnionej, szczegółowej oferty realizacji Projektu.


Młodzi Innowacyjni dla PGNiG 2018 - plakat
Print Friendly and PDF

SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom