czwartek, 20 września 2018


Logo Narodowego Banku Polskiego
Do 30 września 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach XVI edycji konkursu im. Władysława Grabskiego dla dziennikarzy ekonomicznych. Konkurs adresowany jest do dziennikarzy, którzy potrafią w sposób przystępny i zrozumiały wyjaśnić trudne zagadnienia ze świata gospodarki i przyczyniają się do podnoszenia wiedzy ekonomicznej społeczeństwa. Nagroda główna w konkursie wynosi 30 000 zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów do konkursu można zgłaszać prace konkursowe, które zostały opublikowane lub wyemitowane w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 29 września 2018 r. w środkach masowego przekazu mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Kapituła wyłoni zwycięzcę konkursu, przyznając mu tytuł "Dziennikarza Ekonomicznego 2018 roku" oraz Nagrodę Główną w wysokości 30 000 zł brutto

Kapituła konkursu może ponadto przyznać:
 • po jednym wyróżnieniu z nagrodą w wysokości w wysokości 10 000 zł brutto każda, w następujących kategoriach:
  • Polityka pieniężna i stabilność finansowa - najlepszy materiał medialny (artykuł, audycja, program) dotyczący zagadnień związanych z polityką pieniężną i stabilnością finansową, w którym autor wykazał się dogłębną wiedzą z tego zakresu i wykorzystał najnowsze badania oraz dane ekonomiczne.
  • Finanse osobiste i edukacja ekonomiczna - najbardziej praktyczny materiał medialny (artykuł, audycja, program) z zakresu finansów osobistych lub edukacji ekonomicznej, zawierający porady i wskazówki, które mogą przydać się w podejmowaniu decyzji ekonomicznych w codziennym życiu, a także ułatwiający zrozumienie procesów gospodarczych przez ogół społeczeństwa, dzięki zachowaniu prostej i przystępnej formy.
  • Felieton lub analiza – materiał medialny, w którym autor wykazał się dogłębną wiedzą ekonomiczną i umiejętnością wyciągania ciekawych wniosków, dodatkowo podparty odpowiednio zastosowanymi wskaźnikami i danymi ekonomicznymi.
  • Osiągnięcia ostatnich 100 lat polskiej gospodarki - najciekawszy artykuł prasowy (w tym internetowy), materiał radiowy lub telewizyjny, w którym autor w interesujący sposób przedstawił przełomowe wydarzenia lub osiągnięcia polskiej gospodarki z ostatnich 100 lat, które wywarły znaczący wpływ na nasz kraj.
  • Problematyka regionalna – materiał medialny poświęcony kwestiom finansowym o istotnym znaczeniu dla lokalnej społeczności, opublikowany w mediach regionalnych.
 • maksymalnie dwa wyróżnienia specjalne, w tym za całokształt pracy dziennikarskiej, z nagrodą w wysokości 10 000 zł brutto każde.Print Friendly and PDF

SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom