wtorek, 18 września 2018


Logo Narodowego Centrum Nauki
Do 17 grudnia 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursów na polsko-niemieckie projekty badawcze Beethoven Classic i Beethoven Life. W ramach konkursów możliwe jest pozyskanie środków  na projekty badawcze, realizowane przez zespoły polsko-niemieckie. Budżet obu konkursów wynosi 50 mln zł.

Po sukcesach dwóch poprzednich edycji konkursu BEETHOVEN rusza kolejna – pod nową nazwą, lecz na tych samych warunkach. W ramach konkursu BEETHOVEN CLASSIC 3 na polsko-niemieckie projekty badawcze będzie można składać wnioski w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz w wybranych dyscyplinach nauk ścisłych i technicznych. Budżet konkursu, organizowanego wspólnie z Niemiecką Wspólnotą Badawczą (Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG), wynosi 30 mln zł.

Strona internetowa konkursu Beethoven Classic 3

Nowością w ofercie konkursowej jest BEETHOVEN LIFE, będący uzupełnieniem konkursu BEETHOVEN CLASSIC. Skierowany jest do naukowców prowadzących badania w zakresie nauk o życiu. Będzie to pierwszy konkurs przeprowadzany przez Centrum w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure). W pierwszej edycji rolę agencji wiodącej pełnić będzie DFG. W związku z tym wnioski będą oceniane merytorycznie wyłącznie przez niemiecką agencję, a do NCN będą składane wnioski krajowe na finansowanie polskich części projektów badawczych. W konkursie BEETHOVEN LIFE do rozdysponowania jest 20 mln zł.

Cieszy nas fakt, że współpraca z Niemiecką Wspólnotą Badawczą została rozszerzona o konkurs z dziedziny nauk o życiu. Dzięki temu oferta konkursowa dla badaczy współpracujących ze stroną niemiecką stała się kompletna
– komentuje prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN. 
Biuro Centrum ma zaś okazję sprawdzić, jak spisuje się Lead Agency Procedure w usprawnianiu i przyspieszaniu oceny wniosków w konkursach organizowanych we współpracy z zagranicznymi partnerami. W przyszłości chcielibyśmy stosować ten system oceny we wszystkich takich konkursach
Do 17 grudnia 2018 r. trwa także nabór wniosków w ramach konkursów Opus 16, Preludium 16 i Sonata 14. Ich łączny budżet wynosi 480 mln zł.

Informacja prasowa
Print Friendly and PDFSklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom