wtorek, 4 września 2018


fot. h_pampel CC BY-SA 2.0
Jak informuje serwis nature.com Narodowe Centrum Nauki znalazło się wśród sygnatariuszy tzw. Planu S. Zakłada on, że od 1 stycznia 2020 r. naukowcy realizujący granty finansowane przez narodowe agencje - m.in. NCN - będą mieli obowiązek publikować wyniki swoich prac w czasopismach naukowych o otwartym, bezpłatnym i natychmiastowym dostępie.

Narodowe Centrum Nauki znalazło się w gronie 11 agencji finansujących badania naukowe, które rocznie przeznaczają na badania naukowe łącznie 7,6 mld euro i popierają założenia Planu S. 
Żadna nauka nie powinna być zamknięta za płatnymi zaporami

Rada Narodowego Centrum Nauki w pełni podziela przekonanie Europejskiej Rady d/s Badań Naukowych oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o niezwykle istotnej roli otwartego dostępu do wyników badań naukowych, finansowanych ze środków publicznych.
W przedstawionym do konsultacji projekcie zaniepokojenie budzi jednak sposób i tempo wprowadzania zmian, w szczególności o charakterze legislacyjnym, a także nie do końca doprecyzowany ich cel i brak choćby wstępnej oceny kosztów takiego przedsięwzięcia.
W szczególności wyrażamy wątpliwości dotyczące następujących aspektów proponowanego  wdrożenia:
1) kolejność prac nad wdrożeniem,
2) brak określenia nadrzędnego celu prowadzonych działań,
3) zbyt krótki planowany okres wdrożenia,
4) niepewność co do wysokości kosztów, jakie musi ponieść NCN
Największe domy wydawnicze za publikację w otwartym dostępie życzą sobie gratyfikacji finansowej, która może sięgać kilku tysięcy złotych za jedną publikację. (...) Nie ma darmowej publikacji, darmowego dostępu - tego nikt nie robi i nigdzie na świecie nie jest to dostępne. (...) trzeba dobrze wyważyć, na ile chcemy obligatoryjnie wdrożyć tego typu regulacje.  
Wśród sygnatariuszy Planu S znalazły się agencje finansujące badania naukowe z Austrii, Francji, Irlandii, Włoch, Luksemburga, Norwegii, Słowenii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Polski. Wprowadzenie pełnego otwartego dostępu popiera także European Research Council.

Zdjęcie we wpisie: fot. h_pampel CC BY-SA 2.0 


Print Friendly and PDF

SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom