piątek, 21 września 2018


Herb Podkowy Leśnej
Do 30 października 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu burmistrza miasta Podkowa Leśna na stypendia dla studentów. Konkurs adresowany jest do studentów, którzy nie ukończyli 25. roku życia i mieszkają na terenie Podkowy Leśnej. Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy.

Zgodnie z informacjami organizatorów:
1. Za szczególne osiągnięcia w edukacji może otrzymać student, który spełnia następujące warunki:
  • uzyskał tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiego konkursu wiedzy albo zdobył nagrodę w ogólnopolskim konkursie na prace naukową lub jest autorem znaczącej publikacji naukowej,
  • swoje wysokie umiejętności i wiedzę potwierdził innymi znaczącymi osiągnięciami w konkursach międzynarodowych lub ogólnopolskich w roku akademickim poprzedzającym okres stypendialny. 
2. Za wybitne osiągnięcia sportowe może otrzymać student, który zajął co najmniej 3 miejsce w międzynarodowym lub ogólnopolskim konkursie sportowym/zawodach sportowych o randze mistrzowskiej, w dyscyplinach indywidualnych, organizowanych przez Polskie Związki Sportowe w roku akademickim poprzedzającym okres stypendialny.
3. Za wybitne osiągnięcia artystyczne może otrzymać student, który uzyskał indywidualnie tytuł laureata ogólnopolskiego konkursu artystycznego lub zajął I-III miejsce w konkursie twórczości artystycznej o randze międzynarodowej w roku akademickim poprzedzającym okres stypendialny. 

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.


Print Friendly and PDF

SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom