poniedziałek, 24 września 2018


fot. Luis Dávila / unsplash.com CC0 1.0
Do 28 września 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia miasta Torunia w dziedzinie kultury na 2019 r. Konkurs adresowany jest do osób, które nie ukończyły 35. roku życia i zajmują się twórczością artystyczną lub upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury.

Zgodnie z informacjami organizatorów stypendium przyznawane jest na realizację przedsięwzięć rozumianych jako nowe, dotychczas nie przedstawiane lub nie upubliczniane, indywidualne autorskie dzieła lub projekty w następujących dziedzinach: 
  • literatura, 
  • muzyka, 
  • plastyka, 
  • teatr, 
  • film, 
  • taniec, 
  • fotografia,
  • upowszechnianie i ochrona dóbr kultury.
Stypendium nie może być przeznaczone na przygotowanie prac licencjackich, magisterskich i doktorskich oraz na zakupy środków trwałych np. instrumentów, sprzętu, urządzeń i wyposażenia. 

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na jego stronie internetowej,


Zdjęcie we wpisie: fot. Luis Dávila unsplash.com CC0 1.0

Print Friendly and PDF

SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom