wtorek, 25 września 2018


Herb miasta Marki
Do 5 października 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia dla studentów mieszkających w Markach. Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy. Miesięczna wysokość stypendium wynosi 300 zł. Planowane jest przyznanie pięciu stypendiów.

Zgodnie z informacjami organizatorów stypendia mogą być przyznane studentom, którzy są stałymi mieszkańcami miasta Marki.  Stypendia przysługują przede wszystkim studentom, którzy:
  • biorą udział w programach naukowych i popularyzatorskich, osiągając jednocześnie wysokie wyniki w nauce;
  • zdobywają dodatkowe kwalifikacje na studiach równoległych, osiągając jednocześnie wysokie wyniki w nauce;
  • czynnie uczestniczą lub współorganizują konferencje międzynarodowe, ogólnopolskie, międzyuczelniane, osiągają równocześnie wysokie wyniki w nauce.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.Print Friendly and PDF

SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom