środa, 26 września 2018


Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta - logo
Od 1 października 2018 r. do 14 listopada 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach Fulbright Specialist Program. W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie środków na pokrycie kosztów wizyt w Polsce wysoko wykwalifikowanych amerykańskich specjalistów. 

Zgodnie z informacjami organizatorów w konkursie mogą wziąć udział uczelnie, instytuty badawcze, jednostki naukowe PAN, międzynarodowe instytuty naukowe oraz inne jednostki naukowe, które zainteresowane są przyjęciem wybitnych specjalistów amerykańskich do prowadzenia m.in. wykładów, seminariów i warsztatów, uczestniczenia w lokalnych programach i projektach badawczych, sympozjach, konferencjach, prowadzenia konsultacji w zakresie prac programowych oraz rozwoju kadry/pracowników, wykonywaniu ocen i ekspertyz.

Stypendia oferowane są na okres od 14 do 42 dni. Instytucje goszczące muszą zapewnić stypendyście zakwaterowanie, wyżywienie, podróże krajowe.

Stypendia przyznawane są w następujących dziedzinach:
 • amerykanistyka
 • antropologia
 • archeologia
 • administracja publiczna
 • bibliotekoznawstwo
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • edukacja
 • ekonomia
 • fizyka
 • informatyka
 • nauki inżynieryjne
 • nauki biologiczne
 • nauki chemiczne
 • nauki polityczne
 • matematyka
 • ochrona środowiska
 • pokój i rozwiązywanie konfliktów
 • pomoc społeczna
 • prawo
 • rolnictwo
 • socjologia
 • urbanistyka
 • zarządzanie
 • zdrowie publiczne/globalne.


Print Friendly and PDF

SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom