poniedziałek, 17 września 2018


Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyłoniło 181 wybitnych młodych naukowców, którzy zostali laureatami ministerialnych stypendiów. Przez najbliższe trzy lata stypendyści będą otrzymywali po 5 390 zł miesięcznie. Listę laureatów można przeczytać na stronie internetowej MNiSW.

Jak informuje MNiSW o stypendium ubiegało się 1129 osób. Przy 181 przyznanych stypendiach, współczynnik sukcesu wynosił ok. 16,03%. Na finansowanie stypendiów MNiSW przeznaczyło 35 121 240 zł.


Print Friendly and PDF

SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom