wtorek, 18 września 2018


Logo konkursu Technotalent 2018
Do 16 października 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Technotalent 2018. Konkurs adresowany jest do uczniów, studentów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i wyższych w wieku od 18 do 35 lat. Projekt musi być realizowany przez osobę, która jest związana poprzez miejsce urodzenia,  zatrudnienia,  nauki  lub  zamieszkania z regionem północno-wschodniej  Polski. Pula nagród w konkursie wynosi 51 000 zł.

Jak informują organizatorzy konkursu nabór wniosków prowadzony jest w następujących kategoriach otwartych:
  • Technika - pomysł lub projekt nowego wynalazku/produktu/usługi, które są nowym rozwiązaniem technicznym związanym z wykorzystaniem nowoczesnej technologii.
  • Biznes - projekt lub pomysł o wysokim potencjale komercjalizacji, w którym wykorzystywana jest nowoczesna technologia.
  • Wyzwanie Społeczne - idea, koncepcja pracy, rozwiązanie związane z nowoczesną technologią, które w perspektywie będzie wpływać pozytywnie na zachowania społeczne, gospodarcze, edukacyjne, proekologiczne, kulturowe i inne.
  • Technotalent Politechniki Białostockiej 2018 - Projekt badawczy realizowany w środowisku uczelni. Konkurs skierowany jest do studentów, absolwentów, doktorantów Politechniki Białostockiej oraz do jej pracowników.

  • Technotalent Uniwersytetu w Białymstoku 2018 - Projekt badawczy realizowany w środowisku uczelni. Kategoria skierowana do studentów, absolwentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu w Białymstoku.
  • Technotalent Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 2018 - Projekt badawczy realizowany w środowisku uczelni. Kategoria skierowana do studentów, absolwentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
  • Inspiracje 2018 - Odkrywcze i inspirujące rozwiązania z pogranicza designu, architektury, sztuki i techniki.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który jest dostępny na stronie internetowej konkursu.


Print Friendly and PDF

SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom