czwartek, 27 września 2018


Herb Torunia

Do 15 października 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach miejskiego programu stypendialnego dla najlepszych studentów, którzy kontynuują lub rozpoczynają studia w Toruniu. Stypendium przyznawane będzie na okres 10 miesięcy. Wysokość stypendium wynosi 400 zł miesięcznie.

O stypendia dla studentów I roku mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące warunki:
 • nabyli prawa studenta uczelni wyższej mającej siedzibę w Toruniu i podejmują po raz pierwszy naukę na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych zlokalizowanych na terenie miasta Torunia; 
 • ukończyli szkołę ponadgimnazjalną nie wcześniej niż 24 miesiące przed datą rozpoczęcia studiów; 
 • uzyskali na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej średnią ocen nie niższą niż 4,5;
 • posiadają tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej zwalniający z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu; 
 • mieszkają na terenie miasta Torunia. 
O stypendia dla studentów wyższych lat mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące warunki:
 • są studentami studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych zlokalizowanych na terenie miasta Torunia; 
 • zaliczyli co najmniej pierwszy rok studiów oraz każdy następny w terminie przewidzianym regulaminem uczelni; 
 • uzyskali w ostatnim roku studiów średnią ocen nie niższą niż 4,7 potwierdzoną przez uczelnię; 
 • nie powtarzają roku; 
 • studia drugiego stopnia podjęli nie później, niż  w okresie 12 miesięcy od daty zaliczenia studiów pierwszego stopnia; 
 • w ostatnich dwóch latach akademickich przed złożeniem wniosku o stypendium prowadzili działalność naukową lub artystyczną mogącą wnieść znaczący wkład w rozwój nauki lub sztuki; 
 • mieszkają na terenie miasta Torunia.

Print Friendly and PDF

SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom