poniedziałek, 29 października 2018


Logo European Research Council
Do 7 lutego 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Consolidator Grant, którego organizatorem jest European Research Council. Konkurs adresowany jest do osób, które uzyskały swój pierwszy stopień doktora od 7 do 12 lat temu. Budżet konkursu wynosi 602 mln euro.

Poniżej zamieszczone zostały szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków w ramach konkursu ERC Consolidator Grant.
Celem konkursu jest udzielenie wsparcia wybitnym naukowcom.
Czas trwania: Zgłaszany projekt może trwać do pięciu lat.
Budżet: Na cały czas trwania projektu można uzyskać maksymalnie 2 000 000 euro. W niektórych przypadkach możliwe jest uzyskanie dodatkowych 750 000 euro.
Wnioskodawca: Osoba, która uzyskała swój pierwszy stopień doktora od 7 do 12 lat temu. Kierownik zgłaszanego projektu musi być autorem kilku publikacji w międzynarodowych czasopismach naukowych bez udziału swojego promotora. Kierownik projektu musi także posiadać także inne publikacje, wystąpienia na konferencjach, patenty i nagrody naukowe.


Print Friendly and PDF

SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom