środa, 3 października 2018


https://www.granty-na-badania.com/2018/10/gmina-mszana-stypendia-dla-studentow.html
Do 31 października 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia dla studentów z zamieszkujących na terenie gminy Mszana. O stypendium mogą starać się osoby, które nie ukończyły 25. roku życia. Stypendium przyznawane jest na podstawie osiągnięć naukowych.

Zgodnie z informacjami organizatorów o stypendium może starać się osoba, która poza wymienionymi powyżej warunkami, uzyskała średnią ocen w pierwszym terminie ze wszystkich przedmiotów zakończonych egzaminem (nie dotyczy zaliczeń) na koniec danego roku akademickiego z uwzględnieniem indywidualnej skali ocen obowiązującej w uczelniach jak niżej:
  • co najmniej 4,80 – przy 5-stopniowej skali ocen,
  • co najmniej 5,30 – przy 6-cio stopniowej skali ocen.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.


Print Friendly and PDF

SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom