środa, 24 października 2018


fot. Sergey Zolkin / unsplash.com CC0 1.0Od 1 listopada 2018 r. do 25 stycznia 2019 r. można przesyłać zgłoszenia w ramach konkursu Student-wynalazca, którego organizatorem jest Politechnika Świętokrzyska w Kielcach. Konkurs adresowany jest do studentów studiów I, II i III stopnia, którzy są twórcami, współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego, przemysłowego, zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym RP lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą w okresie trwania studiów.

Wśród przesłanych w terminie zgłoszeń, zostanie wybranych pięć najlepszych. Ich autorzy otrzymają pięć równorzędnych pierwszych nagród, którym jest udział w Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie. W ramach nagrody sfinansowane zostaną koszty organizacji stoiska wystawienniczego oraz organizacja podróży i pobytu laureatów w Genewie.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który jest dostępny na stronie internetowej organizatora (regulamin będzie dostępny w dniu otwarcia naboru).

Strona internetowa konkursu Student-wynalazca

Zdjęcie we wpisie: fot. Sergey Zolkin / unsplash.com CC0 1.0


Print Friendly and PDF

SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom