wtorek, 23 października 2018


Logo konkursu o Nagrodę im. Karola Wielkiego
Do 28 stycznia 2019 r. można zgłaszać się do konkursu o Nagrodę im. Karola Wielkiego. Konkurs adresowany jest do osób w wieku od 16 do 30 lat, które realizują projekty ułatwiające porozumienie i współpracę między obywatelami krajów europejskich oraz budujące poczucie europejskiej tożsamości. Pula nagród w konkursie wynosi 15 000 euro.

Nagroda przyznawana jest projektom, które:
  • promują porozumienie na poziomie europejskim i międzynarodowym,
  • sprzyjają rozwojowi wspólnego poczucia europejskiej tożsamości oraz integracji,
  • proponują wzorce postępowania młodym ludziom w Europie i przedstawiają praktyczne przykłady tworzenia przez Europejczyków jednej społeczności.
Zgłaszane projekty powinny dotyczyć organizacji przedsięwzięć takich jak:
  • różnego rodzaju wydarzenia skierowane do młodych ludzi, 
  • wymiany młodzieżowe,
  • projekty on-line o wymiarze europejskim.
Do konkursu można zgłaszać projekty, które są właśnie realizowane, które zostaną ukończone między 1 stycznia 2017 r. a 30 stycznia 2018 r lub które są nadal w toku. Ze zgłoszeń wykluczone są rozprawy i publikacje naukowe.

Dla najlepszych projektów przewidziano następujące nagrody:
  • I miejsce - 7 500 euro;
  • II miejsce - 5 000 euro;
  • III miejsce - 2 500 euro.
Autorzy nagrodzonych projektów zostaną także zaproszeni do Parlamentu Europejskiego.

Konkurs organizowany jest przez Parlament Europejski i Fundację Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego w Akwizgranie.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora konkursu.

Strona internetowa konkursu o nagrodę im. Karola Wielkiego

Print Friendly and PDF

SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom