poniedziałek, 15 października 2018


Do 15 lutego 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach XXIV konkursu prac magisterskich im. J.J. Lipskiego. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy magisterskiej z obszaru humanistyki i nauk społecznych dotyczącą zjawisk mających miejsce od XIX w. do współczesności, których tematyka jest bliska zainteresowaniom badawczym i aktywności społecznej patrona konkursu.

Zgodnie z informacjami organizatorów uczestnikami konkursu mogą być absolwenci szkół wyższych, którzy obronili pracę magisterską w roku kalendarzowym, w którym ogłoszona została kolejna edycja konkursu.

Do konkursu można zgłaszać prace, które dotyczą następującej tematyki:
  • Historia i teoria literatury,
  • Wiedza o współczesnej kulturze,
  • Varsaviana,
  • Historia najnowsza,
  • Społeczeństwo i polityka. Dyskryminacja i tolerancja, stereotypy – aspekty kulturowe, psychologiczne, językowe.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.


Print Friendly and PDF

SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom