piątek, 5 października 2018


Stowarzyszenie Wspólnota Polska - logo
Do 5 listopada 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu stypendialnego Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Do konkursu mogą zgłaszać się studenci I, II i III stopnia (studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich, podyplomowych), którzy posiadają potwierdzoną przynależność do Narodu Polskiego (Kartę Polaka) i/lub posiadają udokumentowane polskie pochodzenie. Stypendium przyznawane jest na 1 semestr i wynosi 4 100 zł brutto.

Zgodnie z regulaminem konkursu wnioskodawcy powinni:
  • uczyć się albo studiować w Polsce;
  • uczyć się albo studiować za granicą;
  • wyróżniać się dobrymi wynikami w nauce;
  • posiadać nieprzeciętne zdolności w różnych dziedzinach nauki/ sztuki;
  • posługiwać się językiem polskim w stopniu komunikatywnym;
  • aktywnie działać na rzecz środowiska polonijnego w swoim kraju lub rozwijasz współpracę z organizacjami wspierającymi Polonię.


Print Friendly and PDF

SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom