wtorek, 2 października 2018


Krajowa Rada Komornicza - logo
Do 31 grudnia 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach czwartej edycji na najlepszą pracę magisterską z zakresu sądowego postępowania egzekucyjnego oraz ustroju organów egzekucyjnych. Prace do konkursu mogą składać studenci i absolwenci Wydziałów Prawa i Administracji uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce. Pula nagród w konkursie wynosi 10 000 zł.

Zgodnie z regulaminem do konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie, które stanowiły podstawę egzaminu magisterskiego przeprowadzonego w roku akademickim 2017/2018.

W ramach konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:
  • nagroda I stopnia w wysokości 5 000 zł;
  • nagroda II stopnia w wysokości 3 000 zł;
  • nagroda III stopnia w wysokości 2 000 zł.

Print Friendly and PDF

SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom