piątek, 19 października 2018


Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej - logo
Do 14 grudnia 2018 r. trwa nabór zgłoszeń do I edycji konkursu w ramach programu STER na stypendia doktorskie dla cudzoziemców.Budżet konkursu wynosi 6,25 mln zł. Pojedynczy projekt może otrzymać wsparcie nie wyższe niż 1,25 mln zł.

Zgodnie z informacjami Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej wnioski konkursowe mogą składać:
 • uczelnie publiczne i niepubliczne posiadające Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego,
 • jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk,
 • instytuty badawcze,
 • międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające w Polsce,
spełniające wszystkie poniższe kryteria:
 • prowadzą kształcenie doktorantów/są podmiotem prowadzącym szkołę doktorską,
 • dysponują doświadczeniem w zakresie kształcenia doktorantów prowadzonego z udziałem doktorantów zagranicznych,
 • mają praktykę w przyjmowaniu cudzoziemców na studia II i III stopnia,
 • koordynują lub uczestniczą w programach międzynarodowej wymiany studentów lub doktorantów,
 • w momencie złożenia wniosku nie są w stanie likwidacji i nie posiadają negatywnej oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej
 • wywiązały się ze zobowiązań wobec NAWA wynikających z umów podpisanych w innych programach.
W ramach budżetu projektu można zaplanować następujące wydatki:
 • wypłata stypendiów za najlepsze wyniki/osiągnięcia naukowe dla maksymalnie 50% doktorantów zagranicznych realizujących kształcenie doktorantów w Projekcie
 • działania związane z pozyskaniem zagranicznych doktorantów, w tym w szczególności: 
  • organizacja spotkań networkingowych oraz wykładów, konferencji, szkół letnich i innych wydarzeń z udziałem grupy docelowej; 
  • przygotowanie obcojęzycznych materiałów informacyjnych, w tym poradniki dla cudzoziemców na temat kształcenia doktorantów w Polsce, polskich instytucji naukowych, życia codziennego w Polsce – skierowane do grupy docelowej; 
  • dostosowanie stron internetowych lub narzędzi informatycznych (np. wirtualna uczelnia czy dedykowane aplikacje) do potrzeb doktorantów z zagranicy.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.Print Friendly and PDF

SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom