środa, 31 października 2018


https://www.granty-na-badania.com/2018/10/niaiu-konkurs-na-prace-magisterskie.html
Do 19 listopada 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu o Nagrodę Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki - Przestrzeń jest wartością na najlepsze prace magisterskie. Pula nagród dla laureatów konkursu wynosi 20 000 zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów uczestnikami konkursu mogą być absolwenci wyższych uczelni publicznych i niepublicznych, którzy obronili prace magisterskie w terminie od 1 września 2015 r. do 30 października 2018 r.

Do konkursu może być zgłoszona praca, która:
  • dotyczy tematu z zakresu przestrzeni publicznych i obiektów użyteczności publicznej;
  • została oceniona przez promotora i recenzenta na ocenę bardzo dobrą lub dobrą plus;
  • jest napisana w języku polskim lub języku angielskim.
Zgłoszenia do konkursu prowadzone są w dwóch kategoriach:
  • Projekt - Prace z zakresu architektury, architektury wnętrz, urbanistyki, gospodarki przestrzennej, wzornictwa, grafiki użytkowej, konserwacji zabytków oraz dziedzin pokrewnych obejmujące projekty dotyczące przestrzeni publicznych – np. place, ulice, przestrzenie zielone, rekreacyjne, obiekty sportowe, projektów w skali urbanistycznej – np. projekty urbanistyczne, strategie rewitalizacji oraz budynków użyteczności publicznej - m.in. szkoły, szpitale, urzędy, obiekty kultury;
  • Teoria - Prace opisujące zjawiska zachodzące w przestrzeni publicznej, dotyczące budynków publicznych, typologii, historii i zmian społeczno-gospodarczych, tj. prace z zakresu dziedzin takich jak: historia sztuki, historia, socjologia, antropologia, filozofia, ekonomia, kulturoznawstwo, ochrona dóbr kultury, ochrona środowiska, prawo, zarządzanie - oraz wszystkie inne kierunki nie projektowe.
W ramach konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:
  • nagroda główna w każdej z kategorii – nagroda pieniężna w kwocie 5 000 zł brutto;
  • po dwa wyróżnienia w każdej z kategorii – nagroda pieniężna za każde wyróżnienie w kwocie 2 500 zł brutto.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.Print Friendly and PDF

SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom