poniedziałek, 15 października 2018


fot. Ani Kolleshi / unsplash.com CC0 1.0
PKN Orlen we współpracy z Instytutem Chemii Przemysłowej przeprowadził próbę przerobu frakcji ropy z olejami roślinnymi. Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii i otrzymanie wysokiej jakości biowęglowodorów jako komponentu oleju napędowego - podała spółka.

PKN Orlen wyjaśnił, iż test został przeprowadzony na jednej z instalacji rafineryjnych "będących istotną częścią produkcji olejów napędowych".
PKN Orlen we współpracy z Instytutem Chemii Przemysłowej z sukcesem przeprowadził pełnoskalową próbę procesu jednoczesnego przerobu - współuwodornienia frakcji ropy z olejami roślinnymi
- poinformował płocki koncern.


Wyniki i wnioski są bardzo obiecujące, co pozwala nam z optymizmem oceniać prawdopodobieństwo wdrożenia w niedalekiej przyszłości tej technologii w naszych zakładach produkcyjnych. Oczywiście musimy jeszcze wykonać pracę nad wyeliminowaniem ograniczeń i dostosowaniem warunków prowadzenia produkcji w sposób ciągły, ale to naturalne, choć czasochłonne etapy opracowywania nowych technologii
- powiedział członek zarządu PKN Orlen ds. rozwoju Zbigniew Leszczyński, cytowany w komunikacie spółki.

Ocenił przy tym, iż
efektywna współpraca polskiej nauki z biznesem przybiera realne, nie tylko laboratoryjne, kształty i z sukcesem zmierza do budowania innowacyjności polskiego przemysłu.
Jak podał PKN Orlen, próba została przeprowadzona w ramach realizacji projektu w zakresie badań i rozwoju, który otrzymał w 2017 r. dofinansowanie z programu sektorowego INNOCHEM realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Głównym celem projektu jest opracowanie własnej, innowacyjnej technologii jednoczesnego przetwarzania frakcji ropy i olejów roślinnych lub tłuszczów zwierzęcych. Efektem procesu ma być otrzymanie wysokojakościowych biowęglowodorów stanowiących komponent oleju napędowego
- podkreślił płocki koncern.

PKN Orlen zaznaczył jednocześnie, iż produkt pochodzący z testowanego procesu może znacząco wspomóc realizację przez spółkę Narodowego Celu Wskaźnikowego - chodzi o obowiązek zapewnienia minimalnego udziału biokomponentów i innych paliw odnawialnych w ogólnej ilości paliw i biopaliw ciekłych zużywanych w transporcie.

Jak przypomniał płocki koncern,
ze względu na wymagania jakościowe i eksploatacyjne, obecnie podstawowym sposobem wprowadzania biokomponentów na rynek jest dozowanie alkoholu w przypadku benzyn i estrów kwasów tłuszczowych w przypadku oleju napędowego do paliw w bazach magazynowych i na terminalach.
PKN Orlen wyjaśnił, że próbę testową poprzedziły wieloetapowe badania mikro i wielkolaboratoryjne, zrealizowane przez Instytut Chemii Przemysłowej.
Przygotowana przez Obszar Rozwoju i Technologii PKN Orlen i Instytut Chemii Przemysłowej próba została zaplanowana tak, aby w pełni pozwolić na kontrolę procesu i umożliwić zebranie możliwie jak największej ilości danych procesowych z myślą o późniejszym wdrożeniu technologii
- dodała spółka.

Według płockiego koncernu
istotną przewagą opracowywanej technologii jest możliwość wykorzystania już istniejących instalacji rafineryjnych, co znacznie obniża niezbędne nakłady inwestycyjne.
Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl (PAP)
Zdjęcie we wpisie: fot. Ani Kolleshi unsplash.com CC0 1.0


Print Friendly and PDF


SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom