poniedziałek, 22 października 2018


fot. John Silliman / unsplash.com CC0 1.0
W trybie ciągłym trwa nabór zgłoszeń w ramach Program Grantów Ambasady Stanów Zjednoczonych. Wnioski do konkursu mogą składać organizacje pozarządowe, instytucje kulturalne i edukacyjne, uczelnie, media, szkoły oraz osoby fizyczne. Maksymalna wysokość grantu wynosi 25 000 dolarów.

Składane do konkursu wnioski powinny dotyczyć wspierania następujących celów i inicjatyw:
 • Zaangażowanie obywatelskie i wspieranie wspólnych wartości;
 • Relacje międzyludzkie oraz historia stosunków polsko-amerykańskich;
 • Przedsiębiorczość, innowacyjność i STEAM;
 • Wiedza o mediach;
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe;
 • Kultura amerykańska.
Średnia wysokość przyznawanego grantu wynosi ok. 5 000 - 10 000 dolarów.

Jak informuje Ambasada Stanów Zjednoczonych przykładowe działania, które mogą uzyskać finansowanie to:
 • zaangażowanie młodych ludzi, przywództwo, programy edukacyjne
 • konferencje, warsztaty, fora i panele dyskusyjne dotyczące Stanów Zjednoczonych lub wspólnych dla Polski i USA wartości wymienionych w powyższych celach programu
 • zaproszenie do Polski amerykańskiego eksperta lub artysty / wykonawcy
 • programy kulturalne, szczególnie skierowane do ludzi młodych i do zaniedbanych środowisk
 • wystawy dzieł twórców amerykańskich lub poruszające tematy amerykańskie
 • programy radiowe, telewizyjne i w mediach społecznościowych, wspierające wymienione powyżej cele programu.
Strona internetowa Programu Grantów Ambasady Stanów Zjednoczonych

Zdjęcie we wpisie: fot. John Silliman / unsplash.com CC0 1.0


Print Friendly and PDF

SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom